• Türkiye’de heba edilen kütüphaneler

    Kütüphaneler insanlar ve diğer canlılar gibidirler. Toplumda yaşarlar, büyür ve gelişirler, ölmezler ama öldürülürler. Evet! Ülkemiz kadim bir geleneğin üzerine kurulu olmasından dolayı, kütüphane arşivi olarak çokça zengindir. Bunun yanında daha önce buralarda yaşayan farklı milletlerden, inançlardan, kültürlerden kalma tarihi eser niteliğinde nice arşivler bulunmaktadır. Günümüzde bu eserlerin varlığından söz etmek mümkün olsa da zamanla […]

    Read more ...