• Öteki Muhafazakârlığa Bakmak

    Bazı kavramlar vardır, yaşam içerisinde öyle bir dolaşıma girerler ki yavaş yavaş muhteviyatlarını kaybederek gündelik kuru lakırdıların nesnelerine dönüşüverirler. O kadar çok tekrar edilirler ki inşâ olunup nasıl vücuda geldikleri unutularak sözcüklerden bir sözcük hâline gelirler. Kimi zaman bir sıfat, kimi zaman bir kimlik veya dünya görüşü kisvesine bürünerek, kurulan cümleler içerisinde hayatlarına devam ederler. […]

    Read more ...