İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Farabi ve eserleri

8. ve 13. yüzyıllar İslam’ın Altın Çağı’nda yaşamış ünlü filozof ve bilim adamı. Aynı zamanda gökbilimci, mantıkçı ve müzisyendir.

Asıl adı, Muhammed bin Muhammed bin Tahran bin Uzlug’dur. 870 tarhinde Farab [Otrar] kentinde doğdu. Farabi [Farablı] diye anılır. Medrese öğrenimi gördükten sonra, Harran’da felsefe araştırmaları yaptı.

farabi-kimdir-sozleri-eserleri-hayati

Halep’te Hemedani hükümdarı Seyfüddevle’nin konuğu oldu. Arap ülkelerinde yaşamıştır. 950 tarihinde Şam’da vefat etti.

Aristo’nun etkisinde kaldı. Farabi, ilimleri sınıflandırdı. Onun bu metodu, Avrupalı bilginler tarafından kabul edildi.Hava titreşimlerinden ibaret olan ses olayının ilk mantıklı izahını Farabi yaptı. O, titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını deneyler yaparak tespit etti.Bu keşfiyle musiki aletlerinin yapımında gerekli olan kaideleri buldu. Aynı zamanda tıp alanında çalışmalar yapan Farabi, bu konuda çeşitli ilaçlarla ilgili bir eser yazdı.

Geçmiş tarihte birçok bilim adamları alanlarında geliştirdikleri başarılı çalışmaları sayesinde isimlerini Dünya tarihine altın harflerle yazdırmayı başarmışlardır. Hiç şübhesiz alanında gerçekleştirdiği olağan üstü çalışmaları sayesinde Dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başarmış olan bilim adamlarından biri de Farabi‘dir. Diğer birçok bilim adamlarına nazaran çok daha eski tarihlerde yaşamış olan Farabi ilgilendiği bilimsel alanlarda birçok başarılı eserlere imza atmış ve bu sayede tüm eserlerini kuşaktan kuşağa aktarmayı başarmıştır.

Asıl adının ”Ebu Nasr Muhammed Bin Muhammed el-Farabi olan ünlü bilim adamı Farabiözellikle birçok bilimsel alanlarda ilgilendiğinden dolayı dönemin birçok bilim adamları tarafından bilimsel yönlerden takip edilmiş ve birçok bilim adamları tarafından bilimin üstadı olarak kabul görmüştür. Diğer birçok bilim adamlarına nazaran kesin doğum tarihinin bilinemediği Farabi’nin 870 tarihinde Kazakistan veya Afganistan ülkesinde dünyaya geldiği tahmin edilmektedir.

Birçok tarihi kaynaklara göre etnik kökeninin Türk olduğu ünlü bilim adamı Farabi özellikle astronomi, yazarlık ve filozof mesleklerine kısa sürede büyük çapta bilimsel çalışmalara imza atmış ve bu sayede adını tüm dünya coğrafyalarına duyurmayı başarmıştır. Birçok tarihi arşivlerin sunduğu bilgilere göre İslam tarihinin altın çağlarında yaşadığı tahmin edilen Farabi’nin yukarıda da belirtildiği üzere kesin doğum tarihinin bilinememesiyle birlikte ölüm tarihlerinin de kesin olarak bilinemediği ancak birçok tarihi kaynaklarda 14 Aralık 950 tarihi ila 12 Ocak 951 tarihi arasında hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir.

farabi-harfler-itabi-kitabul-hurufFarabi’nin Karakter Özellikleri

Farabi’yi özel kılan birçok karakter özelliği bulunmaktaydı. Farabi’nin karakter özellikleri şunlardı;

  • Gizemli bir zekaya sahipti: Farabi diğer birçok bilim adamlarına nazaran daha geniş ve gizemli bir zekaya sahipti. Bilim adına gerçekleştirdiği tüm başarılı çalışmalarında bilimin gizemli yanıyla özdeşlemiştir.
  • Sade bir hayata sahipti: Farabi tüm hayatı boyunca sade bir yaşam tarzını benimsemiştir. Aynı zamanda bu örnek yaşayış biçimiyle de kendisinden sonra gelen bilim adamlarına örnek teşkil etmiştir.
  • Musikiyle ilgilenirdi: Farabi’nin diğer bir özelliği ise astronomi biliminin dışında ayrıca musiki ilmiyle ilgilenmesidir. Hatta ünlü bilim adamı Farabi musiki hakkında birçok eserlere imza atmıştır.
  • Çoğu zaman bir köşede izdivaya çekilirdi: Farabi’nin pek bilinmeyen kişilik özelliklerinden biri de sık sık toplumdan ayrılması ve tek başına bir köşeye çekilerek izdivaya çekilmesi özelliğidir. Diğer birçok bilim adamlarında pek bulunmayan bu özellik sayesinde birçok bilim adamları Farabi’ye üstad gözüyle bakmışlardır.

En Ünlü Farabi Sözleri

”İyi bir insan öldüğünde ona ağlamayın. Asıl onu kaybeden topluma ağlayın. ”

Sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir.

”Hiçbir şey kendiliğinden yok olmaz, böyle olsaydı var olmazdı.”

Önce doğruyu bilmek gerekir. Doğru bilinirse yalnış da bilinir ama önce yalnış bilinirse doğruya ulaşılamaz.

”Uzun konuşanı kısa dinlemek lazım.”

Erdemlerin en büyüğü bilimdir.

”Yalancı bilge, kalp akçe gibidir.”

Eserleri:

•Kitabu’l-Cem beyne reyey el-hakimeyn (İki Felsefeci Arasındaki Düşüncelerin Uzlaştırılması)
•Ele Alınan Kaynakların Kaynakları
•Medinetü’l-Fadıla (Erdemli Toplumun İlkeleri Üstüne Kitap)
•Risale fi Ma’anii’l-Akl(Aklın Anlamları)
•İhsa el-Ulûm musiki el-Kebir (Büyük Müzik
•Tasilü’s-Saâde:Farabi, siyaset ile ahlak arasında kurduğu sıkı ilişki nedeniyle Tasilü’s-Saâde adlı eserinde siyasal lideri bir ahlak prototipi, önderi ve öğretmeni olarak görmüştür.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir