İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Amerika’da Demokrasi -II.cilt-

15016223_1355876041090267_7111877626063591320_oAMERİKA’DA DEMOKRASİ -II.cilt-
Alexis de Tocqueville

Tocqueville başyapıtı “Amerika’da Demokrasi”nin ikinci cildinde eşsiz saptamalarına ve öngörülerine devam ediyor. Demokratik düşüncenin ve sistemin kendine özgü duygu, düşünce, eğilim ve alışkanlıklar yarattığını söylüyor. Tocqueville Amerika’yı Amerika yapan süreçleri, oluşumları, modern dünyanın daha sonraları Gösteri, Tüketim vb. toplumları diye tanımladığı burjuva-kapitalist düzenin bu ilk prototipini tam bir yetkinlikle anlatmıştır. Birey, toplum, aile ve toplumsal hayat gibi olguların nasıl bir dönüşüme uğradığını göstermiş, demokrasinin yarattığı bencillik ve yalnızlaşmaya vurgu yapmıştır. Bu bakımdan, Amerika toplumunun ve insanının duygusal-düşünsel serüvenini anlamak, bugün tüm dünyayı etkisi altına alan Amerikan kültürünü anlamaya daha çok katkı sağlayacaktır. İşte Tocqueville’in önemi ve değeri burada daha da belirginleşiyor. Kitaptaki kehanet gibi toplumsal çözümlemelerin hareket noktası onun sözleriyle şöyledir:

“Amerikalılar demokratik bir toplumsal sisteme sahiptir ve bu tabiatıyla onlara birtakım siyasal teamüller ve kaideler telkin etmiştir. Ayrıca bu toplumsal durum, Amerikalılarda, Avrupa’daki eski aristokratik toplumların bilmediği birçok duygu ve düşünce yaratmıştır. Vaktiyle mevcut olan ilişkileri değiştirmiş veya ortadan kaldırmıştır; bunların yerine yenilerini koymuştur. Sivil toplumun çehresi en az siyasal dünyanın zevahiri kadar değişmiştir.”

Alexis de Tocqueville (1805-1859)
Alexis-Henri-Charles Clérel, vikont de Tocqueville, 1805 yılında Paris’te doğ­­­du. Hukukçu, tarihçi, siyaset düşünürü, siyasetçi. Aristokrat bir aileye men­sup olan Tocqueville hukuk öğrenimi gördü. 1827’de yargıç olarak gö­rev aldı. 1831 yılında, Amerikan ceza infaz sistemini araştırmak üzere, res­mî görevli olarak Birleşik Devletler’e gönderildi. Dokuz aylık Amerika se­ya­hati sırasında, Birleşik Devletler’deki toplumsal ve siyasal yaşama dair ay­rıntılı ve etkileyici gözlemler yaptı. Fransa’ya döndükten sonra, Amerikalıların demokrasi anlayışından etkilenmiş bir hukukçu ve siyasetçi olarak, baş­yapıtı olan Amerika’da Demokrasi’yi kaleme aldı. Bu eseri yazmadaki temel amacı, başta Fransızlar olmak üzere, büyük siyasal ve toplumsal belirsizlikler içinde çalkantılı zamanlar yaşayan Avrupalılara demokrasi fikrini an­latmaktı. Amerika ile Avrupa’yı siyasal ve toplumsal olarak karşılaştıran Tocqueville, Amerikan demokrasi anlayışını temel itibariyle izlenmesi gereken bir örnek olarak Avrupalılara sundu. (Tocqueville’e dünya çapında bir tanınmışlık kazandıran Amerika’da Demokrasi siyasetçiler, hukukçular, tarihçiler ve sosyologlar için temel bir kaynak haline gelmiştir.) Tocqueville 1839 yılında Manş vilayetinin temsilcisi olarak aktif siyasete katıldı ve 1851 yılına kadar bu görevini sürdürdü. Cumhuriyetçi ve liberal bir siyasetçi olarak, kölelik karşıtı ve serbest piyasadan yana düşüncelerini mecliste savundu, sömürgecilik meselesini tartıştı. 1851 yılının Aralık ayında yapılan hükümet darbesini takiben aktif siyasete veda etti. Bu tarihten sonra, ikinci bü­yük eseri olan Eski Rejim ve Devrim’i yazmaya başladı. Uzun yıllar tüberküloz hastası olan Tocqueville 16 Nisan 1859 yılında Cannes’da öldü. Baş­lıca eserleri: Amerika’da Demokrasi (1835-1840), Eski Rejim ve Devrim (1856, bu eserin ikinci cildi yarım kalmıştır), Müzmin Yoksulluk Üzerine (1835), Çölde On Beş Gün (yay. 1861).

AMERİKA’DA DEMOKRASİ II
Alexis de Tocqueville
Çeviren: Özcan Doğan

Doğubatı Dergisi

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir